ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ອາຄານ ສີ່ຊັ້ນ, ເລກທີ , ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+85621) 213470-148, 217706
ແຟັກ: (+85621) 213472
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
ອີເມວ: most_info@most.gov.la
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la

MOST Map km14