เทคนิคขายไอเดีย

  • title

0
ຍັງບໍ່ມີຄະແນນ
ໝວດ: Management - Investment
ຜູ້ພິມ: ExpernetBooks
ຜູ້ຂຽນ: John P.Kotter and Lorne A.Whitehead
SKU: EB19070038
ສະຖານະພາບປື້ມ: ບໍ່